AKTUALNOŚCI - Nasza Krutyń

Idź do spisu treści

Menu główne:

AKTUALNOŚCI

 
Nasze Stowarzyszenie nawiązało kontakt ze Stowarzyszeniem Blusztyn, które również zajmuje się starymi cmentarzami ewangelickimi. Mają już za sobą sporo sukcesów, gdyż dzięki ich inicjatywie został uporządkowany m.in. cmentarz w Nowej Różance, a obecnie trwają prace na cmentarzu w Sińcu. Zapraszamy na stronę Stowarzyszenia Blusztyn, aby podziwiać rezultaty ich pracy.
W ubiegłym tygodniu 14. marca członkowie Stowarzyszenia Nasza Krutyń spotkali się na miejscowym cmentarzu, aby omówić i zaplanować dalsze prace porządkowe w bieżącym roku.
Stowarzyszenie Nasza Krutyń wzięło udział w III Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Piecki z zakresu działalności pożytku publicznego w roku 2019.

     Zadanie publiczne polega na objęciu opieką przez Członków Stowarzyszenia „Nasza Krutyń” trzech cmentarzy w gminie Piecki. Na wszystkich trzech cmentarzach planuje się uporządkowanie zieleni oraz zalegających śmieci, w miarę możliwości technicznych i fizycznych - poprawienie stanu części nagrobków osób tam spoczywających, zbudowanie ogrodzenia z okorowanych żerdzi wokół cmentarza w Rososze, a także przebudowanie części ogrodzenia oraz wymiana bramki wejściowej na cmentarzu w Krutyni i usunięcie części drzew zagrażających bezpieczeństwu. Przed cmentarzami ustawione zostaną także tabliczki informacyjne o obiekcie.
Cmentarz w Krutyni jak i okoliczne cmentarze są świadectwem tożsamości dziejowej łączącej dawną i współczesną Krutyń. Ochrona cmentarza stanie się przyczyną do zachowania tożsamości społeczności lokalnych Mazurów. Zachowanie ciągłości tradycji i kultury powoduje zrozumienie własnej przeszłości i uwarunkuje integrację społeczeństwa, dlatego celem projektu jest uczenie szacunku i tolerancji do miejsc sakralnych, dbanie o jego estetykę oraz przywrócenie pierwotnego wizerunku cmentarza, aby odwiedzający mogli zapoznać się z jego historią, jak również z losami ludzi tu spoczywających oraz ich powiązaniem z rodzinną miejscowością Krutyń. Zadanie ma również na celu przybliżenie kompozycji cmentarza, jego układu przestrzennego, symboliki nagrobnej oraz flory cmentarnej. Odbiór zadania jest kierowany do lokalnej społeczności Krutyń jak i mieszkańców sąsiadujących miejscowości oraz przybywających gości i turystów.

Ruszają prace porządkowe na miejscowym cmentarzu. 

     W sobotnie przedpołudnie, dnia 02.marca, zostały ścięte suche drzewa, na które Stowarzyszenie Nasza Krutyń otrzymało pozwolenie. Drzewa zostały ścięte, popiłowane i ułożone. Pozostałe gałęzie uprzątnięte i spalone. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w dzisiejszych pracach na cmentarzu.

     

     


     Dnia 04. listopada 2018 roku rozpoczęto spisywanie istniejących grobów na terenie cmentarza ewangelickiego w Krutyni. Porównano je ze spisem dokonanym przezPaństwa Willan w 1989 roku. W ciągu niespełna 30 lat zniknęła większość grobów naziemnych. Jeśli się dokładnie przyjrzymy, naszym oczom ukazują się tylko niewielkie wzniesienia. Oprócz dokładnego spisu zachowanych grobów i ich położenia na cmentarzu zostanie opisana ciekawa symbolika nagrobków oraz dokładniej omówione osoby związane z Krutynią, po których zachowały się jeszcze wspomnienia.
Zapraszamy do śledzenia naszej pracy.
       Deszczowy poranek nie odstraszył członków Stowarzyszenia "Nasza Krutyń" i jej miłośników, aby wg ustalonego wcześniej terminu rozpocząć prace na miejscowym cmentarzu. Tym razem kontynuowano udrażnianie z gałęzi, krzaków i liści starych cmentarnych alejek, a także oczyszczano miejsca z grobami. Dzisiejszy dzień przyniósł wiele niespodzianek: przede wszystkim odkryto stary grób z przewróconym pomnikiem. Po oczyszczeniu odczytano, że w tym miejscu spoczywa Erich Kiy, ur. w 1913, zmarł w 1938. Trudność sprawił napis Utffz., okazuje się , że to stopień podoficerski sił powietrznych (Unteroffizier-Oberjäger). Z ewidencji ludności z 1938/39 wynika, że rodzina Kiy mieszkała w domu nr 11. W dalszej najstarszej części cmentarza odnaleziono zakopaną w ziemi potłuczoną starą tablicę, która ponownie została złożona: Wilhelm Kaminski. Rodzina Kaminski mieszkała przed wojną w Krutyni pod nr 59. Gorąca herbata i ciasto pomogły uczestnikom spotkania zregenerować siły i ponownie ruszyć do pracy.
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Krutyni wspierają działania Stowarzyszenia "Nasza Krutyń" . W ramach koła wolontariackiego posprzątali główną alejkę zabytkowego cmentarza oraz przenieśli wycięte gałęzie i uprzątneli kilka grobów, które zostały odkryte podczas sobotniego spotkania.  
Sobotnie przedpołudnie było znowu pracowite dla członków Stowarzyszenia Nasza Krutyń. Zostały wyczyszczone dachówki na budynku gospodarczym znajdującym się na cmentarzu oraz wysprzątano stare alejki między grobami, wycięto krzaki, wygrabiono liście. Dzięki czemu ukazały się stare zapomniane groby.
Wszystkich chętnych zapraszamy do wspólnego sprzątania 03.11.2018 roku, od godz. 10.00.
W sobotnie przedpołudnie
     

 W sobotnie przedpołudnie 13. października 2018 roku odbyło się pierwsze robocze spotkanie członków i miłośników Stowarzyszenia „Nasza Krutyń”. Jednym z celów Stowarzyszenia jest zajęcie się przywróceniem porządku na starym  zabytkowym miejscowym ewangelickim cmentarzu. Tego dnia zostały podjęte prace porządkowe polegające na przywróceniu wyglądu alejkom znajdującym się między grobami oraz oczyszczaniu przestrzeni na cmentarzu. Do najważniejszych prac należało wycinanie zbędnych krzewów, zbieranie suchych gałęzi i konarów, grabienie liści przy grobach i alejkach. Została uporządkowana alejka, która poprowadzi do furtki, która będzie zamontowana w miejscu, w którym  znajdowałasię w latach osiemdziesiątych. Obecna furtka i brama zostaną zamknięte ze względu na lepszą możliwość utrzymania porządku i nie dopuszczania do dalszej dewastacji cmentarza. Nie chcemy, aby miejsce spoczynku mieszkańców Krutyni było nadal śmietnikiem zarówno dla miejscowych jak i turystów odwiedzających naszą miejscowość. Pragniemy, aby stało się miejscem zadbanym, gdzie będzie można pospacerować alejkami, powspominać przeszłość Krutyni i jej mieszkańców, spędzić tu czas w ciszy i spokoju.
Było to pierwsze spotkanie, a przed nami następne, ponieważ pracy na cmentarzu jest bardzo dużo. O kolejnych pracach będziemy informować na bieżąco. Zapraszamy wszystkich chętnych do pomocy.
W pracach wzięli udział : przewodniczącyStowarzyszenia „Nasza Krutyń”:   F. Kaczanowski, z-ca Ewa Dulna oraz członkowie: W. Bzura, K. Grygo, P. Kulas, miłośnicy : R. Bzura, P. Serowik, A. Żabińska oraz uczniowie i absolwenci Szkoły Podstawowej w Krutyni.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego